6. projektértekezlet

2019. év második felében a BME akusztikai laborjában mindhárom konzorciumi partner beszámolóban tájékoztatta egymást az eddig elért eredményeiről.

Az értekezleten az alábbi napirendi pontok kerültek megbeszélésre:

1. A konzorcium vezető beszámolt a 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elhúzódó véglegesítésének okairól

2. Innovatext Zrt. által vállalt feladatok ismertetése:

2.1 Projektkoordináció:

Szakmai beszámoló rész leadása a konzorcium vezetőjének: 2019. december 20-ig (3-5 oldal),

Pénzügyi beszámoló rész leadása a konzorcium vezetőjének 2020. január 17-ig.

2.2 Tájékoztatási feladatok:

Feltöltött honlap bemutatása, román partnerrel történő kapcsolattartás ismertetése, 2019-es konferencia megjelenésekhez beküldött publikációk ismertetése:

AUTEX: 2019 június 11-15, Gent, angol abstract bemutatása, ismertetése

AACHEN-DENKENDORF DRESDEN konferencia (2019 november 28-29.) 

Textil anyagszerkezetek és mintasorok kielemzése.

2.3 Laborvizsgálatok:   

TDM műszer körvizsgálatainak ismertetése, eredményeinek és a projektben felhasznált alapanyagok mérési eredményeinek bemutatása.

Termikus kockázatok összehasonlító vizsgálatai: égési viselkedés vizsgálat kapott eredményeinek megvitatása, összegzése.

3. BME beszámolója az eddigi mérésekről, előadás:

Mintákkal kapcsolatos eredmények bemutatása, textil anyagszerkezetek összehasonlító vizsgálatai.

4. Az eredmények alapján meghatározásra kerültek a végleges vizsgálati tervek.

Az Innovatext Zrt. és a BME által vizsgált minták kiértékelése alapján bizonyos anyagtípusok elvetésre kerültek, további anyagszerkezeti vizsgálatok lettek meghatározva, melyekhez mintaanyagokat a Glovita készíti.

 

 

Budapest, 2019-09-20

magyar
Dátum: 
szeptember 19